Tips

Electrical Products

หลอดไฟ

ในปัจจุบันนี้มีหลอดไฟให้เราเลือกใช้อยู่มากมายหลายประเภท มีทั้งหลอดไฟที่ให้ความสว่างแตกต่างกัน หรือว่าเป็นหลอดที่มีความสว่างเท่ากันแต่เป็นคนละประเภท ซึ่งประสิทธิผลย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนการเลือกติดตั้งหลอดไฟ ภายในบ้านของเรานั้น ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลอดไฟประเภทต่างๆ ในท้องตลาดว่ามีลักษณะและประเภท การใช้งานอย่างไร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 • ผังวงจรการต่อลงดินที่ตู้เมนสวิทช์

  ย้อนกลับไปประมาณ 30-40 ปีก่อน ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยของคนไทยในยุคนั้นใช้กันน้อยมากบ้านส่วนใหญ่ทำด้วยไม้และไม่นิยมกั้นห้อง(ยกเว้นห้องน้ำ) บ้านทั้งหลังจะดูเหมือนเป็นห้องโล่งๆ อากาศจึงถ่ายเทได้โดยรอบทิศทางเย็นสบายโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ บ้านหลังหนึ่งๆ ก็มีโคมไฟแสงสว่างเพียง 4-5 ดวงและเต้ารับไฟฟ้า

  เมื่อต้องการจะติดตั้งโคมไฟหรือเต้ารับไฟฟ้าตรงจุดใดของบ้านอ่านเพิ่มเติม...

 • วิวัฒนาการของแผงไฟจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  อุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ได้แก่
       1. เครื่องป้องกันกระแสไฟเกิน และกระแสไฟลัดวงจร
       2. เครื่องตัดกระแสไฟรั่ว
       3. หลักดิน, สายต่อหลักดิน และสายดินเครื่องป้องกันกระแสเกินและกระแสไฟลัดวงจร หรือที่เรียกว่า " เครื่องปลดวงจร " หรือ " สวิทช์ตัดตอน "มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติอ่านเพิ่มเติม...

อุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย

อุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ได้แก่
     1. เครื่องป้องกันกระแสไฟเกิน และกระแสไฟลัดวงจร
     2. เครื่องตัดกระแสไฟรั่ว
     3. หลักดิน, สายต่อหลักดิน และสายดินเครื่องป้องกันกระแสเกินและกระแสไฟลัดวงจร หรือที่เรียกว่า " เครื่องปลดวงจร " หรือ " สวิทช์ตัดตอน "มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติอ่านเพิ่มเติม...Page : 12345