Tips

Electrical Products

วิธีเลือกประเภทโคมไฟ

เลือกประเภทโคมไฟ และหลอดไฟเพื่อใช้ตกแต่งภายในบ้าน ฟเพดาน ดาวน์ไลท์ เป็นโคมไฟที่ใช้ง่ายและนิยมมากที่สุดเพราะให้แสงสว่างได้ทั่วถึงทั้งห้อง แต่อย่างไรก็ตามการใช้แสง ชนิดนี้เพียงอย่างเดียว ถึงห้องจะดูสว่างก็จริงแต่ขาดมิติ ควรมีการเพิ่มแสงไฟ เน้นเฉพาะจุดสปอตไลท์ และติดตั้งชุดหรี่ไฟ เพื่อปรับความสว่างเฉพาะจุดได้ตามต้องการ

อ่านเพิ่มเติม...

  • แสงสว่างกับการทำงาน

    แสงสว่าง นับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตปัจจุบัน นอกจากการใช้ประโยชน์ของแสงสว่างในการมองเห็น อันเป็นกลไกของระบบประสาทสัมผัสหนึ่งที่ทำให้มนุษย์รับรู้และประมวลผล โดยเป็นการสื่อสารทางภาพยังสามารถนำมาใช้ในรูปแบบอื่นๆ

    อ่านเพิ่มเติม...

  • ไฟฟ้าต่อร่างกายของมนุษย์

    ตามปกติแล้วไฟฟ้าจะไหลไปตามเส้นลวดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าแล้วจะไหลติดต่อกันไปจนครบวงจร และถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปแตะหรือสัมผัสเข้ากับวงจรไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้และ ร่างกายเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

    อ่านเพิ่มเติม...

แสงสว่างภายในบ้าน

ถ้าเป็นบ้านของใครๆ ก็รัก องค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น แบบตัวบ้าน ฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกร์ของบ้าน ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้องค์ประกอบอื่นๆ นั้นคือการให้แสงสว่างภายในบ้านของเรา โดยวันนี้เราจะแนะนำจุดต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ว่าควรมีการจัดแสงส่องสว่างอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม...Page : 12345