ลิมิตสวิทช์

-

CZ-7000 Series

รุ่น
(Model)
ลักษณะ
หน้าสัมผัสทำงาน
Rated
Current / Voltage
Contact Type Terminal Type บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
CZ-7120Hinge Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7110Push Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7100Short Push Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7121Roller Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7124One-way Roller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7140Hinge Short Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7141Short Roller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7144One-way Short Roller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7166Panel Mount Push Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7310Panel Mount Roller Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7311Panel Mount Cross Roller Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-7312Flexible Rod10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10

CZ-8000 Series

รุ่น
(Model)
ลักษณะ
หน้าสัมผัสทำงาน
Rated
Current / Voltage
Contact Type Terminal Type บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
CZ-8104Roller Lever5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8107Adjustable Rod Lever5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8108Adjustable Roller Lever5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8111Top Plunger5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8112Roller Plunger5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8122Cross Roller Plugner5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8166Coil Spring With Plastic End5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8167Coil Spring5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8168Metal Stick5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10
CZ-8169Spring wire5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE10

CHL Series

รุ่น
(Model)
ลักษณะ
หน้าสัมผัสทำงาน
Rated
Current / Voltage
Contact Type Terminal Type ราคา
(฿)
CHL-5000Roller Lever5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5030Adjustable Roller Lever5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5050Adjustable Rod Lever5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5100Push Plunger5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5200Roller Plunger5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5220Cross Roller Plunger5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5300Coil Spring With Plastic End5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CHL-5330Spring wire5A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE

C4B Series

รุ่น
(Model)
ลักษณะ
หน้าสัมผัสทำงาน
Rated
Current / Voltage
Contact Type Terminal Type ราคา
(฿)
C4B-4112NAdjudtable Roller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4115NRoller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4117NAdjustable Rod Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4170NTop Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4171NRoller Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4172NCross Roller Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4181NCoil Spring10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4186NMetal Stick10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
C4B-4187NCoil Spring With Plastic End10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE

CWL-Series

รุ่น
(Model)
ลักษณะ
หน้าสัมผัสทำงาน
Rated
Current / Voltage
Contact Type Terminal Type ราคา
(฿)
CWLCA2-2Roller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLCA12-2-QAdjustable Roller Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLCLAdjustable Rod Lever10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLCA32-41Fork Lever Lock10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLCA32-42Fork Lever Lock10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLDTop Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLD1Cross Roller Plugner10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLD2Roller Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLD3Ball Plunger10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLNJCoil Spring (6.5 dia.)10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLNJ2Coil Spring With Plastic End (8.0 dia.)10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLNJ30Metal Stick (5.0 dia.)10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE
CWLNJ-S2Spring Wire (1.0 dia.)10A / 250VDPDT 1NO 1NCSCREW TYPE