SERVICE

REPAIR/MAINTENANCE

ด้วยเหตุที่ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องมือประเภทนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและมีความถี่ในการใช้งาน
จึงขาดการดูแลบำรุงรักษาตามรอบของการใช้งาน หรืออาจดูแลบำรุงรักษาไม่ถูกวิธีทำให้เครื่องมือประเภทนี้เริ่มสึกหรอ
และชำรุดเสียหายตามส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน และด้วยที่ผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีบริการหลังการขาย
หรืออาจจะไม่มีช่างที่มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือประเภทนี้โดยเฉพาะ ทำให้เราตระหนักถึงความต้องการจากผู้ใช้งาน
เราจึงจัดเตรียมทีมช่างที่มีประสบการณ์เพื่อไว้ให้บริการท่าน

การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

 • หมั่นตรวจดูระดับน้ำมันภายในกระบอกสูบว่าขาดหายไปหรือไม่
 • ตรวจสอบฝุ่นผงหรือเม็ดทรายปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันหรือไม่
 • ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำมันตามจุดต่าง ๆ ของเครื่องมือ
 • ควรทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • กระบอกสูบมีรอยตามด ลูกปืนสึกหรอ
 • ลูกยางกันน้ำมันฉีดขาด
 • น้ำมัดขาด หรือ เติมน้ำมันผิดเบอร์
 • ปรับตั้งวาล์วปิด-เปิดน้ำมันไม่ถูกต้อง
 • ใช้งานผิดประเภท เช่น ย้ำหางปลา และตัดสายไฟ เบอร์ใหญ่เกินขนาดพิกัดของเครื่องมือ

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องมือ
 • ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
 • ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำมันตามจุดต่างๆของเครื่องมือ
 • ซ่อม/เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย (แจ้งค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ)

เงื่อนไข

 • ซ่อมไม่ได้ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • กรณีลูกค้าต่างจังหวัดที่ซ่อมไม่ได้ คิดเฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่