หางปลา

หางปลาแฉกเปลือย (Non Insulated Spade Terminals)

รุ่น
(Model)
Wire Range Stud
 mm.
บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
S 1.25-4S0.25-1.6522-164.0-
S 1.25-50.25-1.6522-165.0-
S 2-31.04-2.6316-14 3.0-
S 2-4W1.04-2.6316-14 4.0-
S 2-4S1.04-2.6316-14 4.0-
S 2-51.04-2.6316-145.0-
S 3.5-42.63-4.614-124.0-
S 3.5-52.63-4.614-12 5.0-
S 5.5-42.63-6.6412-104.0-
S 5.5-52.63-6.6412-105.0-
S 5.5-62.63-6.6412-106.0-
S 1.25-30.25-1.6522-163.0-
S 1.25-4W0.25-1.6522-164.0-

หางปลากลมเปลือย (Non-Insulated Ring Terminals)

รุ่น
(Model)
Wire Range Stud
 mm.
บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
R 1.25-3M 0.25-1.6522-163.5-
R 1.25-4 0.25-1.6522-164.0-
R 1.25-5 0.25-1.6522-165.0-
R 2-3M 1.04-2.6316-14 3.5-
R 2-4 1.04-2.6316-14 4.0-
R 2-5 1.04-2.6316-14 5.0-
R 2-6 1.04-2.6316-146.0-
R 2-8 1.04-2.6316-148.0-
R 3.5-4 2.63-4.614-124.0-
R 3.5-5 2.63-4.614-125.0-
R 3.5-6 2.63-4.614-126.0-
R 5.5-4 2.63-6.6412-104.0-
R 5.5-5 2.63-6.6412-105.0-
R 5.5-6 2.63-6.6412-106.0-
R 5.5-8 2.63-6.6412-108.0-
R 5.5-10 2.63-6.6412-1010.0-
R 8-6 6.64-10.2586.0-    
R 8-8 6.64-10.25    88.0-
R 8-10 6.64-10.25    810.0-   
R 14-6 10.25-16.7866.0-  
R 14-8 10.25-16.7868.0-    
R 14-10 10.25-16.78610.0-

หางปลาแฉกหุ้ม (Solderless Insulated Spade Terminals-PVC)

รุ่น
(Model)
Wire Range Stud
 mm.
บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
VS 1.25-30.25-1.6522-163.0-
VS 1.25-4W0.25-1.6522-164.0-
VS 1.25-4S0.25-1.6522-164.0-
VS 1.25-50.25-1.6522-165.0-
VS 2-31.04-2.6316-143.0-
VS 2-4W1.04-2.6316-14 4.0-
VS 2-4S1.04-2.6316-14 4.0-
VS 2-51.04-2.6316-14 5.0-
VS 3.5-42.63-4.614-124.0-    
VS 3.5-52.63-4.614-125.0-
VS 5.5-42.63-6.6412-104.0-
VS 5.5-52.63-6.6412-10 5.0-
VS 5.5-62.63-6.6412-10 6.0-

หางปลากลมหุ้ม (Solderless Insulated Ring Terminals-PVC)

รุ่น
(Model)
Wire Range Stud
 mm.
บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
VR 1.25-3M0.25-1.6522-16 3.5-
VR 1.25-40.25-1.6522-164.0-
VR 1.25-50.25-1.6522-16 5.0-
VR 2-3M1.04-2.6316-14 3.5-
VR 2-41.04-2.6316-14 4.0-
VR 2-51.04-2.6316-14 5.0-
VR 2-61.04-2.6316-146.0-
VR 2-81.04-2.6316-148.0-
VR 3.5-42.63-4.614-124.0-  
VR 3.5-52.63-4.614-125.0-   
VR 3.5-62.63-4.614-126.0-
VR 5.5-42.63-6.6412-10 4.0-
VR 5.5-52.63-6.6412-10 5.0-
VR 5.5-62.63-6.6412-10 6.0-
VR 5.5-82.63-6.6412-10 8.0-
VR 5.5-102.63-6.6412-10 10.0-