สวิทช์เปิด-ปิดกันน้ำ

สวิทช์เปิด-ปิดกันน้ำ (weather protected isolating switch)

รุ่น
(Model)
Pole Details ราคา
(฿)
HPM2202P20A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 180.
HPM2322P32A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 180.
HPM2452P45A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 160.
HPM2632P63A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 160.
HPM3203P20A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 180.
HPM3323P32A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 180.
HPM3453P45A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 160.
HPM3633P63A 440V Terminals Accommodate 16mm2 Cable. M Rating 160.