เต้ารับและฝาพลาสติก

-

เต้ารับ (Receptacles)

รุ่น
(Model)
Details NEMA Poles
Rated
Current / Voltage
Color Pcs/Box ราคา
(฿)
R270U-Bเต้ารับคู่มีกราวด์ (Universal Type)-2P 3W15A/250VacBrown10
R270U-Rเต้ารับคู่มีกราวด์ (Universal Type)-2P 3W15A/250VacRed10
R270U-Vเต้ารับคู่มีกราวด์ (Universal Type)-2P 3W15A/250VacIvory10
R270U-Yเต้ารับคู่มีกราวด์ (Universal Type)-2P 3W15A/250VacYellow10
R298-Vเต้ารับคู่มีกราวด์1-15P2P 2W15A/250VacIvory10
R826-Bเต้ารับคู่มีกราวด์6-15P2P 2W15A/250VacBrown10
R826-Vเต้ารับคู่มีกราวด์6-15P2P 2W15A/250VacIvory10

ฝาพลาสติก (Wall plates)

รุ่น
(Model)
Details ใช้กับเต้ารับไฟฟ้า Color Pcs/Box ราคา
(฿)
F2132BฝาพลาสติกR270U R826Brown25 Pcs.
F2132RฝาพลาสติกR270U R826Red25 Pcs.
F2132VฝาพลาสติกR270U R826Ivory25 Pcs.
F2132YฝาพลาสติกR270U R826Yellow25 Pcs.