ปลั๊กและเต้ารับกลางทาง

-

ปลั๊กตัวผู้ (Plugs)

รุ่น
(Model)
Details NEMA Poles
Rated
Current / Voltage
Color Pcs/Box ราคา
(฿)
P1723ปลั๊กยางตัวผู้มีแคล้มรัด1-15P2P 2W15A/125VacBlack10
P1709ปลั๊กยางตัวผู้มีแคล้มรัด5-15P2P 2W15A/125VacBlack10
P1711ปลั๊กยางตัวผู้มีแคล้มรัด6-15P2P 2W15A/250VacBlack10

เต้ารับกลางทาง (Connector)

รุ่น
(Model)
Details NEMA Poles
Rated
Current / Voltage
Color Pcs/Box ราคา
(฿)
C224เต้ารับยางกลางทางมีแคล้มรัด1-15P2P 2W15A/125VacBlack10
C222เต้ารับยางกลางทางมีแคล้มรัด5-15P2P 2W15A/125VacBlack10
C229เต้ารับยางกลางทางมีแคล้มรัด6-15P2P 2W15A/250VacBlack10