ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

-

แอมป์มิเตอร์สวิตช์ (Ammeter Switches - Heavy Duty)

รุ่น
(Model)
Rated(AC-23A/B) Mounting
size
ราคา
(฿)
Current Voltage KW
SA16-4-61325-A0316A380-440V5.5KW48x48mm.
SA16-4-61325-B0316A380-440V5.5KW48x48mm.
SA16-4-61325-A1316A380-440V5.5KW64x64mm.
SA16-4-61325-B1316A380-440V5.5KW64x64mm.

โวลต์มิเตอร์สวิตช์ (Voltmeter Switches - Heavy Duty)

รุ่น
(Model)
Rated(AC-23A/B) Mounting
 size
ราคา
(฿)
Current Voltage KW
SA16-7-61313-A0316A380-440V5.5KW48x48mm.
SA16-7-61313-B0316A380-440V5.5KW48x48mm.
SA16-7-61313-A1316A380-440V5.5KW64x64mm.
SA16-7-61313-B1316A380-440V5.5KW64x64mm.