หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

-

CP-Series Class 0.5

รุ่น
(Model)
Window Burden
Output
Class Current (A)
Primary/Secondary
ราคา
(฿)
CP62/SW 5/5AWound Primary5VA0.55/5A
CP62/SW 10/5AWound Primary5VA0.510/5A
CP62/SW 15/5AWound Primary5VA0.55/5A
CP62/SW 20/5AWound Primary5VA0.520/5A
CP62/SW 30/5AWound Primary5VA0.530/5A
CP62/SW 40/5AWound Primary5VA0.540/5A
CP62/SW 50/5AWound Primary5VA0.550/5A
CP62/SW 60/5AWound Primary5VA0.560/5A
CP62/30 100/5A30x10 mm.5VA0.5100/5A
CP62/30 150/5A30x10 mm.5VA0.5150/5A
CP62/30 200/5A30x10 mm.5VA0.5200/5A
CP62/40 250/5A40x20 mm.5VA0.5250/5A
CP62/40 300/5A40x20 mm.5VA0.5300/5A
CP62/40 400/5A40x20 mm.5VA0.5400/5A
CP86/60 400/5A60x10 mm.15VA0.5400/5A
CP86/60 500/5A60x10 mm.15VA0.5500/5A
CP86/60 600/5A60x10 mm.15VA0.5600/5A
CP86/60 800/5A60x10 mm.15VA0.5800/5A
CP140/100 1000/5A100x30 mm.30VA0.51000/5A
CP140/100 1200/5A100x30 mm.30VA0.51200/5A
CP140/100 1250/5A100x30 mm.30VA0.51250/5A
CP140/100 1500/5A100x30 mm.30VA0.51500/5A
CP140/100 1600/5A100x30 mm.30VA0.51600/5A
CP140/100 2000/5A100x30 mm.45VA0.52000/5A
CP140/100 2500/5A100x30 mm.45VA0.52500/5A

MSQ-Series Class 1.0

รุ่น
(Model)
Window Burden
Output
Class Current (A)
Primary/Secondary
ราคา
(฿)
MSQ-30 30/5A30x20 mm.2.5VA130/5A
MSQ-30 40/5A30x20 mm.2.5VA140/5A
MSQ-30 50/5A30x20 mm.2.5VA150/5A
MSQ-30 60/5A30x20 mm.2.5VA160/5A
MSQ-30 80/5A30x20 mm.5VA180/5A
MSQ-30 100/5A30x20 mm.5VA1100/5A
MSQ-30 125/5A30x20 mm.5VA1125/5A
MSQ-30 150/5A30x20 mm.5VA1150/5A
MSQ-30 160/5A30x20 mm.5VA1160/5A
MSQ-40 200/5A40x10 mm.5VA1200/5A
MSQ-40 250/5A40x10 mm.5VA1250/5A
MSQ-40 300/5A40x10 mm.5VA1300/5A
MSQ-40 400/5A40x10 mm.5VA1400/5A
MSQ-60 400/5A60x20 mm.10VA1400/5A
MSQ-60 500/5A60x20 mm.10VA1500/5A
MSQ-60 600/5A60x20 mm.10VA1600/5A
MSQ-60 800/5A60x20 mm.10VA1800/5A
MSQ-100 1000/5A100x30 mm.15VA11000/5A
MSQ-100 1500/5A100x30 mm.15VA11500/5A
MSQ-100 2000/5A100x30 mm.15VA12000/5A
MSQ-100 2500/5A100x30 mm.15VA12500/5A