พาเนลมิเตอร์ (QUBIX)

-

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-50ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-60ADirect Connection (ต่อตรง)5A 10A 15A 20A
SD-80ADirect Connect (ต่อตรง)5A 10A 15A 20A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)5/5A 10/5A 20/5 30/5A
SD-50ADirect Connection (ต่อตรง)30A 40A 50A 60A
SD-60ADirect Connection (ต่อตรง)30A 40A 50A 60A
SD-80ADirect Connection (ต่อตรง)30A 40A 50A 60A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)50/5A 60/5A 100/5A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)300/5A 400/5A 500/5A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)600/5A 800/5A 1000/5A