กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์

-

กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์

รุ่น
(Model)
Phase Voltage Frequency Rated
Current
ราคา
(฿)
MZ-371P 2W 220 V50Hz5(15)A
MZ-371P 2W 220 V50Hz10(30)A
MZ-371P 2W 220 V50Hz15(45)A
MZ-98E3P 4W 220/380 V50Hz5A(CT)
MZ-98E3P 4W 220/380 V50Hz15(45)A
MZ-98E3P 4W 220/380 V50Hz30(100)A
MZ-98E3P 4W220/380 V50Hz50(150)A