พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล (QUBIX)

-

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
Accuracy
Class
ราคา
(฿)
DP-T60VLine to Neutral
Line to Line
200-500V1
DP-T80VLine to Neutral
Line to Line
200-500V1

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อตรง (Digital Ampmeter Direct)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
Accuracy
Class
ราคา
(฿)
DP-T60A (5A)Direct (ต่อตรง)5A1
DP-T60A (10A)Direct (ต่อตรง)10A1
DP-T60A (15A)Direct (ต่อตรง)15A1
DP-T60A (20A)Direct (ต่อตรง)20A1
DP-T60A (30A)Direct (ต่อตรง)30A1
DP-T60A (40A)Direct (ต่อตรง)40A1
DP-T60A (50A)Direct (ต่อตรง)50A1
DP-T60A (60A)Direct (ต่อตรง)60A1
DP-T80A (5A)Direct (ต่อตรง)5A1
DP-T80A (10A)Direct (ต่อตรง)10A1
DP-T80A (15A)Direct (ต่อตรง)15A1
DP-T80A (20A)Direct (ต่อตรง)20A1
DP-T80A (30A)Direct (ต่อตรง)30A1
DP-T80A (40A)Direct (ต่อตรง)40A1
DP-T80A (50A)Direct (ต่อตรง)50A1
DP-T80A (60A)Direct (ต่อตรง)60A1

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
Accuracy
Class
ราคา
(฿)
DP-T60AThrough current transformers (5A)0-9999A (CT) X/5A1
DP-T80AThrough current transformers (5A) 0-9999A (CT) X/5A1