หลอดสปอตไลท์รุ่นกันน้ำ

หลอดสปอตไลท์กันน้ำ (Outdoor Sport Reflector Lamp)

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
ขั้ว
(Base)
Luminous
flux (lm)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
ดวงละ
(฿)
300 W220 VE-40341012
500 W220 VE-40614012

หลอดสปอตไลท์รุ่นกันน้ำ

รุ่น
(Model)
กำลังไฟ Rated
Voltage
ขั้ว
(Base)
อายุเฉลี่ย
(ชม.)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
ดวงละ(฿)
-300 W220 VE-40200020 ดวง
-500 W220 VE-40200020 ดวง