หลอดแสงจันทร์

หลอดแสงจันทร์ฝ้าผ่านบาลาสต์ (Mercury Vapor Lamps Coated)

รุ่น
(Model)
Rated
Wattage
Base ความสว่าง
Initial Lumen
(LM)
อายุการใช้งาน
เฉลี่ย (ชม.)
Avg.Lif
อุณหภูมิสี
Color Temp.
 (Kelvin)
ค่าความ
ถูกต้องของ
แสง CRI
บรรจุ
กล่องละ
(หลอด)
ราคา
(฿)
MV80/E70/DX80WE273800800042004012
MV125/E75/DX125WE276300800042004012

หลอดแสงจันทร์ฝ้าต่อตรง (Mercury Vapor Lamps Coated)

รุ่น
(Model)
Rated
Wattage
Base ความสว่าง
Initial Lumen
(LM)
อายุการใช้งาน
เฉลี่ย (ชม.)
Avg.Lif
อุณหภูมิสี
Color Temp.
 (Kelvin)
ค่าความ
ถูกต้องของ
แสง CRI
บรรจุ
กล่องละ
(หลอด)
ราคา
(฿)
MBV160/230-240V160WE273100600042005212

หลอดแสงจันทร์ผ่านบาลาสต์ (High Pressure Mercury Lamp)

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
รายละเอียด
(Details)
ลักษณะหลอด
(Type)
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคาดวงละ
(฿)
125 WHB-125Cหลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ฝ้าEDE-2720
250 WHB-250หลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ใสBT EDE-4020
250 WHB-250Cหลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ฝ้าBT EDE-4020
400 WHB-400หลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ใสBTE-4020
400 WHB-400Cหลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ฝ้าBTE-4020

หลอดแสงจันทร์ต่อตรง (High Pressure Mercury Blended Lamp)

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
รายละเอียด
(Details)
ลักษณะหลอด
(Type)
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคาดวงละ
(฿)
160 WHS-160หลอดแสงจันทร์ต่อตรง ฝ้าEDE-2720
250 WHS-250หลอดแสงจันทร์ต่อตรง ใสBT EDE-4020
250 WHS-250Cหลอดแสงจันทร์ต่อตรง ฝ้าBTE-4020
500 WHS-500หลอดแสงจันทร์ต่อตรง ใสBT EDE-4020
500 WH-500Cหลอดแสงจันทร์ต่อตรง ฝ้าBTE-4020

หลอดแสงจันทร์ต่อตรงชนิดไส้คู่ (High Pressure Mercury Blended Lamp)

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
รายละเอียด
(Details)
ลักษณะหลอด
(Type)
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคาดวงละ
(฿)
250 WHD-250หลอดแสงจันทร์ต่อตรงใส ไส้คู่BT EDE-4020
500 WHD-500หลอดแสงจันทร์ต่อตรงใส ไส้คู่BT EDE-4020
1000 WHD-1000หลอดแสงจันทร์ต่อตรงใส ไส้คู่BTE-406