โคมกันฝุ่นกันน้ำ

โคมกันฝุ่นกันน้ำ (Water-Proof Lamp)

รุ่น
(Model)
Max.
Watt
Dimension
(cm)
ราคาชุดละ
(฿)
V3118B 1 x 18 W67.5x10.2x10 cm
V3136B1 x 36 W128x10.2x10 cm
V3218B2 x 18 W67.5x16.2x10 cm
V3236B2 x 36 W128x16.2x10 cm
V3118G 1 x 18 W67.5x10.2x10 cm
V3136G1 x 36 W128x10.2x10 cm
V3218G2 x 18 W67.5x16.2x10 cm
V3236G2 x 36 W128x16.2x10 cm
V5114A1 x 14 W67.5x10.2x10 cm
V5128A1 x 28 W128x10.2x10 cm
V5214A2 x 14 W67.5x16.2x10 cm
V5228A2 x 28 W128x16.2x10 cm
V5114B 1 x 14 W67.5x10.2x10 cm
V5128B1 x 28 W128x10.2x10 cm
V5214B2 x 14 W67.5x16.2x10 cm
V5228B2 x 28 W128x16.2x10 cm