สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง

SPB Series Rated operational voltage Ue 415V

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Rated
Motor  Power
ราคา
(฿)
SPB-400E33P400A220Kw
SPB-315E33P315A 160Kw
SPB-315E44P315A160Kw
SPB-400E44P400A220Kw
SPB-500E44P500A 280Kw
SPB-630E44P630A315Kw
SPB-1000E44P1000A560Kw
SPB-1250E44P1250A 560Kw
SPB-1600E44P1600A560Kw
SPB-250E33P250A132Kw
SPB-200E33P200A100Kw
SPB-160E33P160A 80Kw
SPB-125E33P125A63Kw
SPB-500E33P500A280Kw
SPB-630E33P630A315Kw
SPB-1000E33P1000A560Kw
SPB-1250E33P1250A560Kw
SPB-1600E33P1600A560Kw
SPB-125E44P125A63Kw
SPB-160E44P160A 80Kw
SPB-200E44P200A100Kw
SPB-250E44P250A132Kw

SPL Series Rated operational voltage Ue 415V

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Rated
Motor  Power
ราคา
(฿)
SPL-125E33P125A63Kw
SPL-160E33P160A80Kw
SPL-200E33P200A100Kw
SPL-250E33P250A132Kw
SPL-315E33P315A160Kw
SPL-400E33P400A220Kw
SPL-500E33P500A280Kw
SPL-630E33P630A315Kw
SPL-1000E33P1000A560Kw
SPL-1250E33P1250A560Kw
SPL-1600E33P1600A560Kw
SPL-125E44P125A63Kw
SPL-160E44P160A80Kw
SPL-200E44P200A100Kw
SPL-250E44P250A132Kw
SPL-315E44P315A160Kw
SPL-400E44P400A220Kw
SPL-500E44P500A280Kw
SPL-630E44P630A 315Kw
SPL-1000E44P1000A560Kw
SPL-1250E44P1250A560Kw
SPL-1600E44P1600A560Kw