หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

-

LMK-Series

รุ่น
(Model)
Window Related
Load
Rated
Current
ราคา
(฿)
LMK-120 (1000/5A)123x53mm25VA1000/5A
LMK-120 (1200/5A)123x53mm25VA1200/5A
LMK-120 (1250/5A)123x53mm25VA1250/5A
LMK-120 (1500/5A)123x53mm25VA1500/5A
LMK-120 (1600/5A)123x53mm40VA1600/5A
LMK-120 (2000/5A)123x53mm40VA200/5A
LMK-120 (2500/5A)123x53mm40VA2500/5A
LMK-130 (2000/5A)132x57mm40VA2000/5A
LMK-130 (2500/5A)132x57mm40VA2500/5A
LMK-130 (3000/5A)132x57mm45VA3000/5A
LMK-130 (3200/5A)132x57mm45VA3200/5A
LMK-130 (4000/5A)132x57mm45VA4000/5A
LMK-130 (5000/5A)132x57mm45VA5000/5A

MSQ-Series Class 1.0

รุ่น
(Model)
Window Related
Load
Rated
Current
ราคา
(฿)
MSQ-3030X20mm.1VA30/5A
MSQ-3030X20mm.1VA50/5A
MSQ-3030X20mm.1VA60/5A
MSQ-3030X20mm.5VA100/5A
MSQ-3030X20mm.5VA150/5A
MSQ-4041X10mm.5VA200/5A
MSQ-4041X10mm.5VA250/5A
MSQ-4041X10mm.5VA300/5A
MSQ-4041X10mm.5VA400/5A
MSQ-6060X20mm.10VA400/5A
MSQ-6060X20mm.10VA500/5A
MSQ-6060X20mm.10VA600/5A
MSQ-6060X20mm.10VA800/5A
MSQ-100100X10 mm.15VA1000/5A
MSQ-100100X10 mm.15VA1500/5A
MSQ-100100X10 mm.15VA2000/5A
MSQ-100100X10 mm.15VA2500/5A
MSQ-100100X10 mm.15VA3000/5A
MSQ-130130x10 mm.15VA2000/5A
MSQ-130130x10 mm.15VA2500/5A
MSQ-130130x10 mm.15VA3000/5A
MSQ-130130x10 mm.15VA4000/5A
MSQ-130130x10 mm.15VA5000/5A

TP-Series (Split Core)

รุ่น
(Model)
Window Related
Load
Class Rated
Current
ราคา
(฿)
TP-5850X80 mm5VA0.5500/5 A
TP-5850X80 mm5VA0.5600/5 A
TP-5850X80 mm5VA0.5800/5 A
TP-8880X80 mm.5VA0.5600/5 A
TP-8880X80 mm.7.5VA0.5800/5 A
TP-8880X80 mm.10VA0.51000/5 A
TP-81280x120mm.10VA0.51000/5 A
TP-81280x120mm.10VA0.51200/5 A
TP-81280x120mm.10VA0.51500/5 A
TP-81280x120mm.10VA0.51600/5 A
TP-81680x160mm.15VA0.52000/5 A
TP-81680x160mm.15VA0.52500/5 A
TP-81680x160mm.15VA0.53000/5 A
TP-81680x160mm.15VA0.54000/5 A
TP-81680x160mm.15VA0.55000/5A

CP-Series Class 0.5

รุ่น
(Model)
Window Related
Load
Class Rated
Current
ราคา
(฿)
CP 62/WSWound Primary CT5VA0.510/5 A
CP 62/WSWound Primary CT5VA0.520/5A
CP 62/WSWound Primary CT5VA0.530/5A
CP 62/WSWound Primary CT5VA0.550/5A
CP 62/WSWound Primary CT5VA0.560/5A
CP 62/20Ø 21 mm.1.5VA1.040/5A
CP 62/20Ø 21 mm.2.5VA1.050/5A
CP 62/20Ø 21 mm.2.5VA1.060/5A
CP 62/3030X10 mm.2.5VA0.5100/5A
CP 62/3030X10 mm.5VA0.5150/5A
CP 62/3030X10 mm.5VA0.5200/5A
CP 62/4040X120 mm.5VA0.5250/5A
CP 62/4040X120 mm.5VA0.5300/5A
CP 62/4040X120 mm.5VA0.5400/5A
CP 86/6060X10 mm.10VA0.5500/5A
CP 86/6060X10 mm.10VA0.5600/5 A
CP 86/6060X10 mm.20VA0.5800/5A
CP 104/8080x10 mm.15VA0.5800/5A
CP 104/8080x10 mm.20VA0.51000/5A
CP 104/8080x10 mm.30VA0.51200/5A
CP 104/8080x10 mm.30VA0.51500/5A
CP 140/100100x30 mm.20VA0.51000/5A
CP 140/100100x30 mm.30VA0.51200/5A
CP 140/100100x30 mm.30VA0.51500/5A
CP 140/100100x30 mm.30VA0.51600/5A
CP 140/100100x30 mm.45VA0.52000/5A
CP 140/100100x30 mm.45VA0.52500/5A
CP 140/100100x30 mm.45VA0.53000/5A

AC. Variable Voltage Transformer Single Phase 50Hz-60Hz

รุ่น
(Model)
Input
Voltage
Output Source
Effect
Load
Effect
Ripple
&Noise
Dimention Cm
D x W x H
ราคา
(฿)
Voltage Current
HY3002110/220 Vac±10%0-30 V0-2ACV≤0.01%±1mV CC≤0.2%±1mA≤0.01%±5mV≤1mVrms291X158X136 (3kg.)
HY3003110/220 Vac±10%0-30 V0-3A0.01%±1mV CC≤0.2%±1mA≤0.01%±5mV≤1mVrms291X158X136 (4kg.)
HY3005110/220 Vac±10%0-30 V0-5A0.01%±1mV CC≤0.2%±1mA≤0.01%±5mV≤1mVrms291X158X136 (5kg.)
HY3010110/220 Vac±10%0-30 V0-10ACV≤0.02%±3mV0.02%±10mV≤3mVrms365X265X164 (12kg.)
HY3020110/220 Vac±10%0-30 V0-20ACV≤0.02%±3mV0.02%±25mV≤3mVrms365X265X164 (15kg.)