พาเนลมิเตอร์ (QUBIX)

-

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Voltage Range ราคา
(฿)
SD-50V0-300V 0-500V
SD-60V0-300V 0-500V
SD-80V0-300V 0-500V

มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Measuring
Range
Input
Voltage
ราคา
(฿)
SD-80FP (แบบเข็ม)45...65 Hz220V
SD-80FP (แบบเข็ม)45...55 Hz220V

แอมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Amp Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96ADirect Connect (ต่อตรง)5A 10A 15A 20A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)5/5A 10/5A 15/5A
SD-96ADirect Connect (ต่อตรง)30A 50A 60A 100A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)20/5A 30/5A 40/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)50/5A 60/5A 80/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)100/5A 150/5A 200/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)250/5A 300/5A 400/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)500/5A 600/5A 800/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)1000/5A 1200/5A 1500/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)1600/5A 2000/5A 2500/5A
SD-96A Connectwith CT X/5 A (ต่อผ่าน CT)3000/5A 4000/5A 5000/5A

โวลต์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Volt Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96VDirect Connect0-300V 0-500V

มิเตอร์วัดความถี่แบบอนาล็อก (Frequency Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Type Accuracy
Class
Input
Voltage
Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96FPแบบเข็ม1.0220V 380V45...55 Hz 45...65 Hz
SD-96FRแบบสั่น1.5220V 380V45...55 Hz 45...65 Hz

เพาเวอร์ แฟคเตอร์แบบอนาล็อก (Power Factor Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Input
Voltage
Accuracy
Class
Active Input
Current
Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96P220V2.51P5ACap 0.5...1...0.5 IND
SD-96P380V2.53P 4W5ACap 0.5...1...0.5 IND

กิโลวัตต์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Active Power Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Measuring Range ราคา
(฿)
SD-96KW0-6 KW(CT 10/5A) 0-100 KW(CT 150/5A) 0-800 KW(CT 1200/5A)
SD-96KW0-3 KW(CT 5/5A) 0-60 KW(CT 100/5A) 0-600 KW(CT 1000/5A)
SD-96KW0-10 KW(CT 15/5A) 0-150 KW(CT 200/5A) 0-1 MW(CT 1500/5A)
SD-96KW0-15 KW(CT 20/5A) 0-160 KW(CT 250/5A) 0-1.2 MW(CT 1600/5A)
SD-96KW0-20 KW(CT 30/5A) 0-200 KW(CT 300/5A) 0-1.5 MW(CT 2000/5A)
SD-96KW0-25 KW(CT 40/5A) 0-250 KW(CT 400/5A) 0-1.6 MW(CT 2500/5A)
SD-96KW0-30 KW(CT 50/5A) 0-300 KW(CT 500/5A) 0-2 MW(CT 3000/5A)
SD-96KW0-40 KW(CT 60/5A) 0-400 KW(CT 600/5A) 0-2.5 MW(CT 4000/5A)
SD-96KW0-50 KW(CT 80/5A) 0-500 KW(CT 800/5A) 0-3 MW(CT 5000/5A)

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-50ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-60ADirect Connection (ต่อตรง)5A 10A 15A 20A
SD-80ADirect Connect (ต่อตรง)5A 10A 15A 20A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)5/5A 10/5A 20/5 30/5A
SD-50ADirect Connection (ต่อตรง)30A 40A 50A 60A
SD-60ADirect Connection (ต่อตรง)30A 40A 50A 60A
SD-80ADirect Connection (ต่อตรง)30A 40A 50A 60A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)50/5A 60/5A 100/5A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)300/5A 400/5A 500/5A
SD-80AFor CT x/5A (ผ่าน CT)600/5A 800/5A 1000/5A

แอมป์มิเตอร์ ต่อผ่านCT (Amp Meter For CT) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)