พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล (Qubix)

บาร์กราฟมิเตอร์ (Bargraph Digital Voltmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
BM-96Direct Connection0-500V

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ (Digital Ampmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SMD-96AConnect with CT/5A1-9000/5A
SMD-72AConnect with CT/5A1-9000/5A
SAM-96PR25Direct Connection WITH CT/5A5A 5-9995/5A

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SMD-96VDirect Connection0-500V
SMD-72VDirect Connection0-500V
SVM-96PR25LN LL10-600V

ดิจิตอลมิเตอร์วัดความถี่ (Digital Frequency Meter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SMD-72HZ0-999.9Hz0-500V
SMD-96HZ0-999.9Hz0-500V
SFM-96PR25LN LL30-99.9Hz

ดิจิตอลเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (Digital Power Factor Meter)

รุ่น
(Model)
Input
Voltage
Input
Current
Active Measuring
Range
ราคา
(฿)
DP-72P380Vac5A3PCAP 0.4..0.99..0.4 IND
DP-96P380Vac5A3PCAP 0.4..0.99..0.4 IND

ดิจิตอลกิโลวัตต์มิเตอร์ 3P 4W (Digital Active Power Meter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
DP-96KWwith CT/5AMax. 1999

3 เซ็ตดิจิตอลมิเตอร์ (V-A-HZ)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
DP3-96Mwith CT/5A1-9000/5A
DP3-96MDirect connection0-600 V
DP3-96MDirect connection0-999.9 Hz

ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ DP3-96A (3 Display)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
DP3-96ACT Connection1-9000/5A

ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ DP3-96V (3 Display)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
DP3-96VDirect Connection0-600 V