สวิตช์เท้าเหยียบ

-

CFS Series

รุ่น
(Model)
Type of switch enclosed & contact arrangement Rated
Current
Contact
Type
Cable Type
/ Length
Material
of Rind
ราคา
(฿)
CFS-101CMV-100D10A / 250V1A 1B0.75mm² x 3C/ 1M.Plastic
CFS-102CM-170415A / 250V1A 1B0.75mm² x 3C/ 1M.Plastic
CFS-105CS-1056A / 250VPush ON - OFF0.5mm² x 2C/ 1M.Plastic
CFS-2CMV-100D10A / 250V1A 1B0.5mm² x 3C/ 1MAluminum Cast
CFS-3CMV-100D10A / 250V1A 1B0.75mm² x 2C/ 1MAluminum Cast
CFS-3SCM-170410A / 250V1A 1B0.75mm² x 2C/ 1MAluminum Cast
CFS-201CMV-100D10A / 250V1A 1B0.5mm² x 3C/ 1M.Plastic
CFS-01CMV-100D10A / 250V1A 1B0.5mm² x 3C/ 1M.Plastic
CFS-1CMV-100D10A / 250V1A 1B0.5mm² x 3C/ 1M.Iron
CFS-302CM-170415A / 250V1A 1BAccessory cable grand (No cable)Aluminum Cast
CFS-402CM-170415A / 250V1A 1BAccessory cable grand (No cable)Aluminum Cast
CFS-502CM-170415A / 250V1A 1BAccessory cable grand (No cable)Aluminum Cast
CFS-602Button spring type15A / 250V2x1A 1BAccessory cable grand (No cable)Aluminum Cast