มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

-

HL-S96 Series Multifunction Digital Combined Panel meter

รุ่น
(Model)
Power All
Parameter
Harmonic RS-485
Communication
4 Channel
input
2 channel electric
energy pulse output
2 Power Pulse
Output
ราคา
(฿)
HL-S96-5 3FHMF-Y-4120AC/DC
80-270V
HL-S96-5 3FHMF-Y AC/DC
80-270V
HL-S96-5 3FMF-Y-4120AC/DC
80-270V
HL-S96-5 3FMF-YAC/DC
80-270V