มัลติฟังก์ชั่น ดิจิตอลมิเตอร์

-

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลมิเตอร์ (digital combined meter) SMD292Z-9X Series

รุุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SMD292Z-9Xwith CT/5A
LN LL
LN LL
5-9999/5A
0-500 V
45-65 Hz

มัลติฟังก์ชั่น์ดิจิตอลมิเตอร์ (Network Power Instrument) SMD292E Series

รุุ่น
(Model)
RS485
communication
2-chanel electric
energy pluse output
4-chanel switching
value input
ราคา
(฿)
SMD292E-9X5-truetrue
SMD292E-9T5truetruetrue