ซีเล็คเตอร์

แอมป์มิเตอร์สวิทช์ (Ammeter Switches - Heavy Duty)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate
SA16-4-3/61325 B0348 x 6016ABlackYellow
SA16-4-3/61325 B1364 x 8016ABlackYellow
TP16-61325 B0348 x 6016ABlueSilver

โวลต์มิเตอร์สวิทช์ (Voltmeter Switches - Heavy Duty)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate
SA16-7-3/61313 B0348 x 6016ABlackYellow
SA16-7-3/61313 B1364x8016ABlackYellow
TP16-61313 B0348 x 6016ABlueSilver

แอมป์มิเตอร์สวิทช์ (Ammeter Switches)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate
SB16-4-3/61325 B0348 x 6016ABlueYellow
SB16-4-3/61325 B1364 x 8016ABlueYellow

โวลต์มิเตอร์สวิทช์ (Voltmeter Switches)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate
SB16-7-3/61313 B0348 x 6016ABlueYellow
SB16-7-3/61313 B1364 x 8016ABlueYellow

สวิทช์ออโต้-ปิด-แมนนวล (Auto-0-Man Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-1/61025 B031P48 x 4816 A5.5 KW

สวิทช์เปิด-ปิด (ON-OFF Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-2-2/61003 B033P48 x 4816 A5.5 KW
SA16-2-2/61003 B133P64 x 6416 A5.5 KW
SA25-2-2/61003 B133P64 x 6425 A7.5 KW
SA32-2-2/61003 B133P64 x 6432 A11 KW
SA63-2-2/61003 B133P64 x 6463 A18.5 KW

สวิทช์สับเปลี่ยนสองทาง (Change Over Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-3/61027 B033P48 x 4816 A5.5 KW
SA16-3-3/61027 B133P64 x 6416 A5.5 KW
SA25-3-3/61027 B133P64 x 6425 A7.5 KW
SA32-3-3/61027 B133P64 x 6432 A11 KW
SA63-3-3/61027 B133P64 x 6463 A18.5 KW
SA100-3-3/61027 B133P88 x 88100 A30 KW

สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง (Forward Reverse Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-3/61211 B033P48 x 4816 A5.5 KW
SA16-3-3/61211 B133P64 x 6416 A5.5 KW
SA25-3-3/61211 B133P64 x 6425 A7.5 KW
SA32-3-3/61211 B133P64 x 6432 A11 KW
SA63-3-3/61211 B133P64 x 6463 A18.5 KW

สวิทช์สตาร์-เดลต้า (Star-Delta Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-4/61200 B033P48 X 6016 A5.5 KW
SA25-3-4/61200 B133P64 x 8025 A7.5 KW
SA32-3-4/61200 B133P64 x 8032 A11 KW
SA63-3-4/61200 B133P64 x 8063 A18.5 KW
SA125-3-4/61200 B133P88 x 88125 A37 KW

สวิทช์ 2 สปีด (2 Speed Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-4/61212 B033P48 X 6016 A5.5 KW
SA25-3-4/61212 B133P64 X 8025 A7.5 KW
SA32-3-4/61212 B133P64 X 8032 A11 KW
SA63-3-4/61212 B133P64 X 8063 A18.5 KW

สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง 2 สปีด (Reversing 2 Speed Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-5-6/61217 B033P48 x 6016 A5.5 KW
SA25-5-6/61217 B133P64 x 8025 A7.5 KW
SA32-5-6/61217 B133P64 x 8032 A11 KW
SA63-5-6/61217 B133P64 x 8063 A18.5 KW

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches with “OFF” 1 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-1/61059 B032STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-4-2/61060 B033 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-5-2/61061 B034 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-6-3/61062 B035 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-7-3/61063 B036 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-8-4/61064 B037 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-9-4/61065 B038 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-10-5/61066 B039 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-11-5/61067 B0310 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-12-6/61068 B0311 STEP1P48x4816 A5.5 KW

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches with “OFF” 2 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-2/61079 B032 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-4-3/61080 B033 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-5-4/61081 B034 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-6-5/61082 B035 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-7-6/61083 B036 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-8-7/61084 B037 STEP2P48x4816 A5.5 KW

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches with “OFF” 3 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-3-3/61099 B032 STEP3P48x4816 A5.5 KW
SA16-4-5/61100 B033 STEP3P48x4816 A5.5 KW
3SA16-5-6/61101 B034 STEP3P48x4816 A5.5 KW
SA16-6-8/61102 B035 STEP3P48x4816 A5.5 KW
SA16-7-9/61103 B036 STEP3P48x4816 A5.5 KW

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches without “OFF” 1 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-4-2/61050 B034 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-5-3/61051 B035 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-6-3/61052 B036 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-7-4/61053 B037 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-8-4/61054 B038 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-9-5/61055 B039 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-10-5/61056 B0310 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-11-6/61057 B0311 STEP1P48x4816 A5.5 KW
SA16-12-6/61058 B0312 STEP1P48x4816 A5.5 KW

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches without “OFF” 2 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-4-4/61070 B034 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-5-5/61071 B035 STEP2P48x4816 A5.5 KW
SA16-6-6/61072 B036 STEP2P48x4816 A5.5 KW

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches without “OFF” 3 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3
SA16-6-4/61090 B034 STEP3P48x4816 A5.5 KW
SA16-6-9/61092 B036 STEP3P48x4816 A5.5 KW
SA16-8-12/61094 B038 STEP3P48x4816 A5.5 KW