หลอดแสงจันทร์

หลอดแสงจันทร์ผ่านบาลาสต์ (High Pressure Mercury Lamp)

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
รายละเอียด
(Details)
ลักษณะหลอด
(Type)
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคาดวงละ
(฿)
125 WHB-125Cหลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ฝ้าEDE-2720
250 WHB-250หลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ใสBT EDE-4020
250 WHB-250Cหลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ฝ้าBT EDE-4020
400 WHB-400หลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ใสBTE-4020
400 WHB-400Cหลอดแสงจันทร์ผ่านบัลลาสต์ ฝ้าBTE-4020

หลอดแสงจันทร์ต่อตรง (High Pressure Mercury Blended Lamp)

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
รายละเอียด
(Details)
ลักษณะหลอด
(Type)
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคาดวงละ
(฿)
160 WHS-160หลอดแสงจันทร์ต่อตรง ฝ้าEDE-2720
250 WHS-250หลอดแสงจันทร์ต่อตรง ใสBT EDE-4020
250 WHS-250Cหลอดแสงจันทร์ต่อตรง ฝ้าBTE-4020
500 WHS-500หลอดแสงจันทร์ต่อตรง ใสBT EDE-4020
500 WH-500Cหลอดแสงจันทร์ต่อตรง ฝ้าBTE-4020

หลอดแสงจันทร์ต่อตรงชนิดไส้คู่ (High Pressure Mercury Blended Lamp)

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
รายละเอียด
(Details)
ลักษณะหลอด
(Type)
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคาดวงละ
(฿)
250 WHD-250หลอดแสงจันทร์ต่อตรงใส ไส้คู่BT EDE-4020
500 WHD-500หลอดแสงจันทร์ต่อตรงใส ไส้คู่BT EDE-4020
1000 WHD-1000หลอดแสงจันทร์ต่อตรงใส ไส้คู่BTE-406